“Tarix va huquq fanlari oyligi” “Siz qonunni bilasizmi?”

Andijon viloyati XTBga qarashli
Oltinko’l tumanidagi 28-Davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatida
2016-2017-o’quv yili
“Tarix va huquq fanlari oyligi” da maktab-internatning IX sinflari o’rtasida
“Siz qonunni bilasizmi?” mavzusidagi musobaqa haqida

Ma’lumotlar jamlanmasi

 

Andijon viloyati XTBga qarashli Oltinko’l tumanidagi 28-Davlat ihtisoslashtirilgan maktab-internatida 2016-2017-o’quv yili “Tarix va huquqshunoslik fanlari oyligi”da maktab-internatning IX sinflari o’rtasida huquqshunoslik fanidan tashkil etilgan
“Siz qonunni bilasizmi?” musobaqasi
SH A R T L A R I

1. Tabrik (Bunda ishtirokchilar guruhini tanishtiradilar va huquqqa oid
ta’riflar aytadilar. Vaqt reglamenti – 10 daqiqa) – 5 ball

2. Savol-javob (Bunda jamoalarga hakamlar tomonidan 5 tadan savol beriladi,
o’ylash uchun 1 daqiqa) – 5 ball.

3. Saxna ko’rinishi ( Bunda jamoalar huquqshunoslikka oid saxna ko’rinishi
namoish etadilar. Vaqt reglamenti – 10 daqiqa ) – 5 ball.

4. Sardorlar baxsi ( Bunda ishtirokchi jamoalar sardorlariga hakamlar
tomonidan 3 tadan savol beriladi, o’ylash uchun vaqt berilmaydi ) – 5 ball.

5. Uy vazifasi ( Bunda ishtirokchi jamoalar oldindan devoriy gazeta, ko’krak
nishoni va huquqqa oid al’bom tayyorlaydilar ) – 5 ball.
Musobaqa 2017-yil 25-yanvar kuni soat 14.30 da bo’lib o’tdi.

Andijon viloyati XTBga qarashli Oltinko’l tumanidagi 28-Davlat ihtisoslashtirilgan maktab-internatida 2016-2017-o’quv yili “Tarix va huquqshunoslik fanlari oyligi”da maktab-internatning
IX sinflari o’rtasida huquqshunoslik fanidan tashkil etilgan “Siz qonunni bilasizmi?”
musobaqasi II shart (savol-javob) uchun savollar
I. Huquqshunoslik fanidan savollar(I guruh uchun)

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaratilishi haqida ma’lumot bering.
2. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qanday tuzilgan?
3. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy prinsiplaridan “Xalq hokimiyatchiligi “
prinsipiga izoh bering.
4. O’zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsiy huquq va erkinliklarini sanab bering.
5. O’zbekiston Respublikasining qonun chiqaruvchi hokimiyati haqida ma’lumot bering.

II. Huquqshunoslik fanidan savollar(II guruh uchun)

1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqining manbalarinin sanab bering.
2. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaratilish omillarining aytib bering.
3. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy prinsiplaridan “Tashqi siyosat “
prinsipiga izoh bering.
4. O’zbekiston Respublikasi fuqarolarining siyosiy huquqlarini sanab bering.
5. O’zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyati haqida ma’lumot bering.

III. Huquqshunoslik fanidan savollar(III guruh uchun)

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida e’lon qilingan umuminsoniy qadriyatlarni
sanab bering.
2. “O’zbekiston Respublikasi – suveren davlat “ atamasiga izoh bering.
3. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy prinsiplaridan “Konstitutsiya va
qonunning ustunligi “ prinsipiga izoh bering.
4. O’zbekiston Respublikasi fuqarolarining ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini sanab bering.
5. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti haqida ma’lumot bering.

Andijon viloyati XTBga qarashli Oltinko’l tumanidagi 28-Davlat ihtisoslashtirilgan
maktab-internatida 2016-2017-o’quv yili “Tarix va huquqshunoslik fanlari oyligi”da
maktab-internatning IX sinflari o’rtasida huquqshunoslik fanidan tashkil etilgan
“Siz qonunni bilasizmi?” musobaqasi IV shart (Sardorlar baxsi) uchun savollar
Huquqshunoslik fanidan savollar( Sardorlar baxsi uchun)

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini yaratish bo’yicha Konstitutsiyaviy komissiya
qachon tuzilgan?
2. Ozbekiston Respublikasining “Mustaqillik Deklaratsiyasi” qachon qabul qilingan?
3. Ozbekiston Respublikasining milliy valyutasi “so’m” qachondan muomalaga kiritilgan?
4. “Demokratiya” atamasiga izoh bering.
5. O’zbekiston Respublikasi fuqaroligi haqida ma’lumot bering.
6. O’zbekiston Respublikasida nechta siyosiy partiya faoliyat ko’rsatadi? Ularni sanab bering.
7. “Jamoat birlashmasi” atamasiga izoh bering.
8. O’zbekiston Respublikasi fuqarolarining konstitutsiyaviy burchlarini sanab bering.
9. Respublikamizda inson huquqlarini himoya qilish bo’yicha qanday institutlar tashkil etilgan.

Andijon viloyati XTBga qarashli Oltinko’l tumanidagi 28-Davlat ihtisoslashtirilgan
maktab-internatida 2016-2017-o’quv yili “Tarix va huquqshunoslik fanlari oyligi”da
maktab-internatning IX sinflari o’rtasida huquqshunoslik fanidan tashkil etilgan
“Siz qonunni bilasizmi?” musobaqasi V shart (Uy vazifasi) uchun o’quvchilar ijodidan
lavhalar

Ko’krak nishoni

20170206_152005_cr

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoriy gazeta

20170206_151819

 

 

 

 

 

flag
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT BAYROG’I

O’ZBEKISTON RESPUBLiKASI OLIY KENGASHIN1NG NAVBATDAN TASHQARI O’TKAZILGAN VII SESSIYASIDA1991-YJL 18 NOYABR KUN! TASDIQLANGAN. DAVLAT BAYROG’I VA UNING RASMI BUGUNGI O’ZBEKISTON SARHADIDA QADIMDA MAVJUD BO’LGAN DAVLATLAR BILAN TARIXAN BOG’LIQLIGINI ANGLATADI HAMDA RESPUBLIKANING MILLIY-MADANIY AN’ANALARINI O’ZIDA MUJASSAMLASHTIRADI.
1. BAYROQDAGI MOVIY RANG — TIRIKLIK MAZMUNl AKS ETGAN MANGU OSMON VA OBIHAYOT RAMZIDIR. TIMSOLLAR TiLIDA BU YAXSHILIKNI, DONISHMANDLIKNI, HALOLLIKNI, SHON-SHUHRAT VA SADOQATNI BILDIRADI. BINOBARIN, AMIR TEMUR DAVLATI BAYROG’INING RANG! HAM MOVIY RANGDA EDI.
2. BAYROQDAGI OQ RANG — MUQADDAS TINCHUK RAMZI BO’LIB, U KUN CHAROG’ON- LIGI VA KOINOT YORITQICHLARI BILAN UYG’UNLASHIB KETADI. OQ RANG POKLIK, BEG’UBORLIK, SOFLIK, ORZU VA XAYOLLAR TOZALIGI, ICHKI GO’ZALIKKA INTILISHNING TIMSOLIDIR.
3. YASHIL RANG -TABIATNING YANGILANISH RAMZI. U KO’PGINA XALQLARDA NAVQIRONLIK, UMID VA SHODUMONLIK TIMSOLI HISOBLANADI.
4. QIZIL CHIZIQLAR — BU HAR BIR TIRIK JON TOMIRIDA URIB TURGAN HAYOTIY KUCH, VUJUDIMIZDA JO*SHIB OQAYOTGAN HAYOTIY QUDRAT1RMOQLARID1R,
5. YARIM OY TASVIRI BEZNING TARIXIY AN’ANALARIMIZ BILAN BOG’LIQ. AYNI PAYTDA BU QO’LGA KIRITILGAN MUSTAQILLIGIMIZ RAMZID1R.
6. YULDUZLAR BARCHA XALQLAR UCHUN ILOHIY TIMSOL SANALGAN. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BAYROG4DAG112 ТА YULDUZ TASVIRI HAM TARIXIY AN’ANALAR¬IMIZ, QADIMGIQUYOSH YILNOMAMIZGA BEVOSITA ALOQADORDIR. BIZNING O’N IKKI YULDUZGA BO’LGAN E’TIBORIMIZ O’ZBEKISTON SARHADIDAGI QADIMGI DAVLATLAR ILMIY TAFAKKURIDA “NUJUM ILMI” — ASTROLOGIYAILMI TARAQQIY ETGANLIGI BILAN HAM IZOHLANADI. DAVLAT BAYROG’IMIZDAGI O’N IKKI YULDUZ TASVIRINI O’ZBEK XALQI MADANIYATIQADIMIYLIGI, UNING KOM1LLIKKA, O’Z TUPROG’IDA SAODATGAINTILISHI RAMZI SIFATIDA TUSHUNISH LOZIM.

gerbb

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT GERBI
0;zbekiston Respublikasining Davlat gerbi 0‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida 1992 yil 3 iyul kuni tasdiqlandi.
0‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi gullagan vodiy uzra charaqlab turgan quyosh tasviridan hamda o‘ng tomonda bug‘doy boshoqlari, sol tomonida ochilgan paxta ehanoqlari surati tushirilgan chambardan iboratdir. Gerbning yuqori qismida Respublika jipsligining ramzi sifatida sakkiz qirrali yulduz tasvirlangan: sakkiz qirra ichida joylashgan yarimoy va yulduz musulmonlarning qutlug‘ ramzidir. Gerb markazida himmat, olijanoblik va fidoiylik timsoli bolgan afsonaviy Xumo qushi qanotlarini yozib turibdi. Ushbu ramz va timsollar xalqimizning tinchlik, yaxshilik, baxt-saodat, farovonlik yoiidagi orzu-umidlarini ifodalaydi. Gerbning pastki qismidagi respublika Davlat bayrogini ifodalovchi uch rangdagi chambar bandiga “0‘zbekiston” so‘zi bitilgan.
“Gerb” so’zining tarixi haqida qisqacha ma’lumot:
“Gerb” so‘zi nemischa “erbo” so‘zidan olingan bolib, shohlar va hukmdorlarga davlat, sarhad, hudud va boshqa nasldan-naslga meros qoluvchi mulk belgisini anglatadi.
Bundan 2500 yil muqaddam Erondan Oltoyga qadar cho’zilgan ulkan sarhadda hukm surgan qadimgi turk xoni 0;g‘uzxon davrida ham turkcha “tamg^a” so‘zi aynan shu ma’noni bildirar edi. XII asrning mashhur tarixchisi Rashididdin Hamadoniy “Tanlangan tarixlar” nornli kitobida shahodat berishicha, 0‘g‘uzxon o‘z mol-mulkini o‘g‘illariga ulus sifatida kichik davlatlarga bolib, in’om etgan. Ushbu davlatlar hukmdorlari ham o‘zlarining xonlik tamg‘alariga ega edi. Ko‘rinib turibdiki, “tamg‘a” so‘zining ma’nosi nemischa “erbo” so’zining ma’nosiga to’la mosfkeladi.
14153520005711
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI KANSTITUTSIYASI
Konistitutsiya- davlatning asasiy qonuni bolib, konstitutsiyaviy tuzum, davlat va jamiyat qurilishi asoslarini belgilab beradi; qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati orginlari tashkilashtirilishini tartibga solib turadi; saylov tizimini belgilaydi; fuqaroiarning xoqoq va erkinliklarini, davlat ramzlarini mustaxkamlab qo’yadi; Konstitutsiyaga o’zgartirishlar kiritish tartibini belgilaydi.
1992- yilgi Konstitutsiya hsusiy mulk va bozor iqtisodiyotiga asoslangan yangi ishtimoiy- siyosiy tizim poydevorini qurib berdi. Hsusiy mulk davlat mulki qatorida davlat muxofazasidadir.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TUZILISHI
MUQADDIMA
I Bo’lim. Asosiy prinsiplar.
1- bob. Davlat suvereniteti. (1-6-moddalar)
2- bob. Xalq hokimiyatchiligi. (7-14-maddalar)
3- bob. Kanistitutsiya va Qonunning ustunligi. (15-16-moddalar)
4- bob. Tashqi siyosat. (17-modda)
II Bo’lim. Inson va fuqaroiarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burjlari.
5- bob. Umumiy qoidalar-(18-20-moddalar)
6- bob. Fuqarolik. (21-23-moddalar)
7- bob. Shaxsiy huquq va erkinlikiar. (24-31-moddalar)
8- bob. Siyosiy huquqlar. (32-35-moddalar)
9- bob. Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar. (Зб-41-moddalar)
10- bob. Inson huquqlari va erkinliklarinig kafolatlari. (43-46-moddalar)
11- bob. Fuqarolarning burjlari. (47-52-moddalar)
III Bo’lim. Jamiyat va shaxs.
12- bob. Jamiyatning iqtisodiy negizlari. (53-55-moddalar)
13- bob. Jamoa birlashmalari. (56-62-moddalar)
14- bob. Oila. (63-66-moddalar)
15- bob. Ommaviy axborot vasitalari. (67- modda)
IV Bo’lim. Ma’muriy hududiy va davlat tuzilishi.
16- bob. O’zbekiston Respublikasining ma’muriy hududiy tuzilishi. (68-69- moddalar)
17- bob. Qoraqalpog’iston Respublikasi. (70-75-moddalar)
V Bolim. Daviat hokimiyating tashkii etilishi.
18- bob. O’zbekiston Respublikasi oily majlisi. (76-88-moddalar)
19- bob. O’zbekiston Respublikasi prizidenti. (89-97-moddalar)
20- bob. Vazirlar mahkamasi. (98-modda)
21- bob. Mahaliy davlat hokimiyati asoslari. (99-105-moddalar)
22- bob. O’zbekiston Respublikasi sud hokimiyati. (106-116-moddalar)
23- bob. Saylov tizimi. (170-modda)
24- bob. Prokuratura. (il8-121-moddalar)
25- bob. Moliya va kredit. (122-124-moddalar)
26- bob. Mudofaa va havfsizlik. (125-126-moddalar)
VI Bo’lim. Kanistitutsiyaga o’zgartirish kiritish tartibi
(127-128-moddalar)
Andijon viloyati XTBga qarashli Oltinko’l tumanidagi 28-Davlat ihtisoslashtirilgan maktab-internatida 2016-2017-o’quv yili “Tarix va huquqshunoslik fanlari oyligi”da maktab-internatning
IX sinflari o’rtasida huquqshunoslik fanidan tashkil etilgan «Siz qonunni bilasizmi?” musobaqasi
A X B O R O T I
Andijon viloyati XTBga qarashli Oltinko’l tumanidagi 28-Davlat ihtisoslashtirilgan maktab-internatida 2016-2017-o’quv yilining yanvar oyi “Tarix va huquqshunoslik fanlari oyligi”da maktab-internatning IX sinflari o’rtasida huquqshunoslik fanidan “Siz qonunni bilasizmi?” musobaqasi bo’lib o’tdi. Ushbu musobaqada maktab-internatning IX-“A” sinfining “Qalqon” guruhi, IX-“B” sinfining “Adolat sotsial demokratik partiyasi” guruhi, IX-“D” sinfining “Adolat” guruhi ishtirok etdi. Musobaqa oldindan e’lon qilingan maxsus shartlar asosida tashkil etildi (Musobaqa shartlari ilova qilinadi).
Musobaqada guruhlar quyidagi natijalarga erishdilar:
№ Musobaqada qatnashgan sinf va guruhlar nomi Musobaqa shartlari mazmuni Jami ball O’rni
1-shart Tabrik(5ball) 2-shart
Savol-javob(5ball) 3-shart Saxna ko’rinishi (5ball) 4-shart Sardorlar baxsi (5ball) 5-shart
Uy vazifasi
(devoriy gazeta, ko’krak nishoni, al’bom (5ball)
1 IX-“A” sinf – “Qalqon” 3 18 5 5 13 44 I
2 IX-“B” sinf – “Adolat sotsial demokratik partiyasi” 4 14 5 5 12 40 II
3 IX-“D” sinf – “Adolat” 5 13 4 5 10 37 III

Musobaqada barcha sinf guruhlari hamma shartlarda faollik bilan ishtirok etdilar. Jumladan, musobaqaning tabrik qism shartida barch guruhlar juda chiroyli hamda mazmunli tabriklar aytdilar. Musobaqaning savol-javob shartida hakamlar tomonidan oldindan tayyorlangan huquqshunoslikka oid savollarga guruh qatnashchilar tirishqoqlik bilan javob berdilar va o’z hisoblariga ballarni qo’shdilar. Saxna ko’rinishi shartida ham guruhlar huquqshunoslikka oid vaziyatlar aks ettirilgan lavhalar namoish etildi. Musobaqaning shartlaridan biri sardorlar baxsi deb nomlanib bu shart ham faollik bilan amalga oshirildi. Shu bilan birga musobaqaning uy vazifasi shartida guruhlar tomonidan tayyorlab kelingan devoriy gazeta, ko’krak nishoni va huquqshunoslikka oid al’bomlar o’ziga xos tarzda chiroyli va mazmunli tayyorlanganligi hakamlar tomonidan alohida ta’kidlandi va guruhlarga kerakli ballar berildi.
Musobaqa tinch-osoyishta ,mazmunli hamda samarali bo’ldi. Hammada keng taassurot qoldirdi.

Maktb-internat huquqshunoslik
fani o’qituvchisi: D. Ergashev

20170125_145546 20170125_145647 20170125_145746 20170125_145806

 

Добавить комментарий